Bakeri og konditori i 4 generasjoner – Del 2

Historien bak Evensens Bakeri og Conditori går altså fire generasjoner tilbake i tid. Historien startet i 1895 med Even Evensen, som etter hvert fikk med seg sine sønner Olaf, Alf, Even jr og Rolf i virksomheten. Frem til krigen var varmekilden ved, men etter at freden kom i 1945 ble bakeriet  oppgradert med oljefyrte steinovner. Dette året døde også Even, og sønnene Rolf og Even jr. tok over driften.

 

Flytting pga nyere teknologi

Produksjonen har gjennom tiden flyttet seg mellom de tre byggene, mye med bakgrunn i behov for ny «teknologi» knyttet til varmekilde for bakerovnene, samt behovet for stadig å oppgradere standarder på så vel boligareal og butikkarealer. Forretningsmessig lønnsomhet og behov har også vært styrende.

 

Odd overtok i 1969

I 1952 kom strøm inn som varmekilde. Even jr. gikk alt for tidlig bort, og raskt kom Rolf sin sønn Odd inn i bedriften. Da Rolf også gikk bort, i 1969, tok hans sønn Odd over videre drift. Han drev en periode også kafè i sentrumsbygget som med årene fikk navnet «Sillerudskafèen». Denne er nå borte.

 

Flytting til dagens lokaler i 1973

I 1973 ble så produksjon og utsalg etablert som vi kjenner det i dag, i Stenhjem-gården. Odd var bakermester og har utdannet de som arbeider der i dag, på produksjonssiden, både i bakerfaget og i konditorfaget.

 

Medeier og fungerende leder, Bjarne Evensen.
Medeier og fungerende leder, Bjarne Evensen.

Bjarne overtar

I 1997 tok Odd`s sønn Bjarne så over, som 4. generasjon Evensen. Bedriften har i perioden også hatt kafè og utsalg i Gruetorget som ble solgt i 2003. Etter dette har vi omorganisert oss til aksjeselskap og beholdt vår virksomhet i Stenhjem-gården. Det er i dag 4 eiere, hvor 3 arbeider i og for bedriften Hege, Andreas og Bjarne, og en etter hvert ekstern eier. Bjarne som 4. generasjon er altså fortsatt med, for tiden som så vel eier, styreleder og fungerende daglig leder.

 

Drift i over 120år

Fungerende leder, Bjarne, avslutter stolt:

Sammen er alle vi som arbeider her i dag stolte over vår tradisjon og vårt fag, og den kontinuitet vi representerer i bygda vår. Ca 5 årsverk henter sitt levebrød her, og det har vært «non stop» drift i 122 år til nå.

 

Velkommen innom til en tradisjonsrik handel med høy kvalitet.