Historien

Evensens bakeri logo

Historien om Evensen`s Bakeri & Conditori AS startet helt tilbake i 1895.

Even Evensen kom som ung (19 år gammel) innflytter fra Gjøvik og etablerte seg raskt som baker for Knauserud Handel på Tjura, som var kommunesenter på den tiden. Etter et snaut tiår, etablerte han seg som uavhengig bakermester på Kirkenær (1904), i tilknytning til Kirkenær stasjon. Gården fikk navnet Evensen-gården og bestod av ganske mye bygg-masse rimelig raskt.

Bakeri kombinert med bolig, vertshus, forretningsgård for butikkhandel samt stall og uthus for skysstasjonsvirksomhet ble oppført.

Uthusene/stallen og det kombinerte bakeriet/boligen er ikke å se i dag. Disse ble revet i følge med oppføringen av Gruetorget. Det som var vertshus og etter hvert bolig for en storfamile huser i dag blant annet Kirkekontoret i kommunen (det er den bygningen som gjennom generasjonene faktisk har beholdt navnet Evensen-gården).

Det siste bygget (som med tiden fikk navnet Stenhjem) er der hvor bakeri og utsalg er den dag i dag.

Produksjonen har gjennom tiden flyttet seg mellom de tre byggene, mye med bakgrunn i behov for ny «teknologi» knyttet til varmekilde for bakerovnene, samt behovet for stadig å oppgradere standarder på så vel boligareal og butikkarealer. Forretningsmessig lønnsomhet og behov har også vært styrende.

Det startet altså med Even Evensen, som etter hvert fikk med seg sine sønner Olaf, Alf, Even jr og Rolf. Frem hit var varmekilden ved, som raskt ble oppgradert til oljefyrte steinovner etter freden kom i 1945. Dette året døde også Even, og sønnene Rolf og Even jr. tok over driften.

I 1952 kom strøm inn som varmekilde. Even jr. gikk alt for tidlig bort, og raskt kom Rolf sin sønn Odd inn i bedriften. Da Rolf også gikk bort, i 1969 tok hans sønn Odd over videre drift. Han drev en periode også kafe i sentrumsbygget som med årene fikk navnet «Sillerudskafeen». Denne er nå borte.

I 1973 ble så produksjon og utsalg etablert som vi kjenner det i dag, i Stenhjem-gården. Odd var bakermester og har utdannet de som arbeider der i dag, på produksjonssiden, både i bakerfaget og i konditorfaget.

I 1997 tok Odd`s sønn Bjarne så over, som 4. generasjon Evensen. Bedriften har etter dette også hatt kafè og utsalg i Gruetorget som ble solgt i 2003. Etter dette har vi omorganisert oss til aksjeselskap og beholdt vår virksomhet i Stenhjem-gården. Det er i dag 4 eiere, hvor 3 arbeider i og for bedriften Hege, Andreas og Bjarne, og en etter hvert ekstern eier (Ivar). Bjarne som 4. generasjon er altså fortsatt med som eier og styreleder.

Sammen er alle vi som arbeider her i dag stolte over vår tradisjon og vårt fag, og den kontinuitet vi representerer i bygda vår. Ca 5 årsverk henter sitt levebrød her, og det har vært «non stop» drift i over 120 år.

Velkommen innom til en tradisjonsrik handel med høy kvalitet.